Zgłoszenie serwisowe

Dane klienta

Informacje o produkcie

Drogi Kliencie, Twój produkt jest już po okresie podstawowej gwarancji. Prosimy o dołączenie do reklamacji przedłużenia gwarancji.
Jeżeli po zakupie zarejestrowałeś paragon, wprowadź otrzymany kod uprawniający do skorzystania z gwarancji door-to-door.
Uszkodzenia zauważone w chwili rejestrowania reklamacji
UWAGA - Proszę o wpisanie stanu produktu, pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych sporów. Ostateczna weryfikacja stanu reklamowanego towaru zostanie dokonana w Centralnym Punkcie Serwisowym.
na odpłatną naprawę do kwoty zł, bez konieczności potwierdzania kosztorysu.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez ZT Serwis dostępne są na stronie internetowej serwisgrupy.zibi.pl/rodo
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego zgłoszenia reklamacyjnego, jest ona zgodna z moją wolą i nie wnoszę w tym zakresie żadnych uwag.